Klicka på bilden för att läsa mer om CMC...... Klicka på bilden för att läsa mer om CMC......

Jag hjälper Er organisation att;

  • Hitta lösningar på management och affärsproblem.
  • Identifiera och utveckla nya möjligheter.
  • Öka lärandet i organisationen.
  • Implementera förändringar.
  • Uppnå organisationens syften och mål.
  • Styrelseutveckling och kvalitetsutveckling.

Som managementkonsult arbetar jag på ledningens uppdrag med tillfälliga företagsövergripande problemställningar och ser rollen som ett yrke. Jag strävar efter ständiga förbättringar av min egen kompetens och tillämpar internationella etiska regler för yrket.

 

Som managementkonsult vill jag leverera resultat på ett kostnad- och tidseffektivt sätt till mina kunder. Jag arbetar med en strukturerad konsultprocess, där kunden hela tiden är i centrum. Kunden fattar beslut och gör förändringar, jag medverkar med rådgivning och             
                                   implementeringshjälp.

 

 

 Välkommen att kontakta mig!

 

 Bo Mårtensson
 
CMC