Bo Mårtensson - Curriculum Vitae

Personlig profil

 • God strategisk uppfattning och visionärt tänkande - Känsla för att skapa och implementera avancerade planer
 • God självkännedom - Vill alltid försöka lära och utvecklas.
 • Hög moral och ärlighet - Etiskt, socialt och andligt medveten.
 • God lyssnare - Respekt för andras åsikter.
 • Goda ledaregenskaper - Strukturerad i tanke och handling.
 • Team worker - Flexibel och anpassningsbar.

Erfarenheter

 • VD samt tillförordnad VD (konsult) i ett antal mindre företag. Omsättning från 30 miljoner till 150 miljoner med 10 till 75 anställda.
 • Styrelsearbete i ett antal mindre bolag - Ledamot och ordförande.
 • 20 års erfarenhet som oberoende managementkonsult.
 • Arbetat internationellt - Europa och Asien.
 • Branscherfarenhet från dagligvaruhandel, storkökssektorn, livsmedelsproduktion, m.fl.
 • 30 år som egen företagare.

Prestationer

Eget företag som hamnade i kris!!! - företaget växte snabbt - investeringar gjordes i fastigheter för att klara expansionen - den snabba tillväxten ökade behovet av krediter - 90 talets fastighetskris gjorde sig påmind och bankerna blev handlingsförlamade - företaget sattes i konkurs på grund av likviditetsbrist - företaget rekonstruerades med hjälp av riskkapital -

 

den positiva tillväxten fortsatte och lönsamheten följde med - riskkapitalisten kunde lösas ut på kort tid - företaget fortsatte att växa och blev marknadsledande inom sin nisch - fyra år efter konkursen såldes ett skuldfritt bolag - försäljningen gav en god vinst till mig som ägare.

Samma företag tilldelades priset för bästa monter två år i rad vid en av Sveriges största mässor.

 

Styrelseledamot i mindre ägarlett företag - Varit delaktig tillsammans med ägare, VD och övriga ledamöter till en mycket framgångsrik utveckling under tio år - Varit delaktig i arbetet med en framgångsrik försäljning av hela företaget, med mycket nöjda köpare och säljare.

Karriär

Började arbeta direkt efter gymnasiet - Stort internationellt företag, avancerade snabbt till biträdande avdelningschef med ett 10 tal underställda och eget ansvarsområde - Avancerade vidare i samma företag till inköpsavdelningen med ansvar för uppföljning och kostnadskontroll av företagets omfattande vagnpark -

 

Efter 5 år sökte jag och fick ett nytt arbete som resande säljare - Ett grossistföretag med brett sortiment, inriktning på dagligvaruhandeln och parfym & färgfackhandel - Eget distrikt södra Sverige - Efter fem år blev jag erbjuden nytt jobb som fabrikantsäljare med inriktning på dagligvaruhandeln - Jobbade där under 2,5 år, studerade på kvällar och helger - Startade eget som handelsagent - Säljuppdrag till svenska och utländska uppdragsgivare - Hela Sverige som arbetsfält -

 

Efter cirka 2 år började verksamheten att utvecklas och inriktas mot livsmedel och delikatesser - Under de följande åren utvecklades verksamheten med 10 medarbetare, cirka 70 säsongsanställda och 30 miljoner SEK i omsättning - Blev delägare i charkuteriföretag med 20 anställda och 25 miljoner SEK i omsättning -

 

1996 sålde jag företagen med god vinst - Byggde upp ett litet gårdsföretag, med restaurang, rumsuthyrning, örtagård och lammproduktion - Efter 2 år (1998) fick jag förfrågningar om att utföra konsultuppdrag - Jag antog utmaningen och har gjort många olika uppdrag sen dess - Jag har också under åren arbetat i olika bolagsstyrelser, både som ledamot och ordförande.
jag har under åren som gått utbildat mig parallelt med arbete som anställd och egen företagare.

Personliga uppgifter

Utbildning

 • Gymnasieekonom - Latinskolan Malmö
 • Säljutbildning - Internutbildning Tudor Hellesens
 • Butiksekonomi - Internutbildning Tudor Hellesens
 • Marknadsekonom - TBV, Marknadsföreningen Malmö
 • Verksamhetsstyrning - Astrakan Stockholm
 • Livsmedelshygien - Högskolan Kristianstad 
 • Proffessional Management Consultant Program -  Executive Management Institute Stockholm
 • Quality Management - Executive Management Institute Stockholm
 • Management and Corporate Governance Program - EFL Ekonomihögskolan Lund
 • Certified Management Consultant Program - Sveriges Managementkonsulter/Executive Management Institute Stockholm.
 • Grundutbildning SIQs Modell för kundorienterad verksamhetsutveckling/Svenska institutet för kvalitet, Göteborg. 
 • Marknadsföring på internet - Almi, Google, Digitalakademin.
 • God Man utbildning för ensamkommande flyktingbarn - Överförmyndaren Ystad, Tomelilla, Sjöbo.
 • Steps to Export, väglett modulbaserat program i företagets internattionaliserings process. - Business Sweden

Samhälls engagemang.

Jag har under två års tid varit Mentor till unga företagare. Mentors programmet drivs av ALMI och man har olika Mentors grupper över hela Sverige. Jag rekommenderar gärna detta till mina kolleger och andra som känner att dom kan dela med sig av sina kunskaper och på så sätt hjälpa adepten att utvecklas. Det utgår ingen ersättning för uppdraget

Jag har nyligen blivit God Man för ett ensamkommande fliktingbarn. En pojke från Afganistan som är 15 år.

Jag stödjer också UNHCR:s verksamhet med ett ekonomiskt bidrag varje månad.

Smarta chefer använder managementkonsulter!! Kontakta mig gärna!!