Konsultprocess

Vid ett konsultuppdrag, utföres ett antal aktiviteter för att uppnå önskat syfte. Dessa aktiviteter utgör grunden i konsultprocessen. Processen har en tydlig början (relationen etableras och arbetet påbörjas) och ett tydligt slut (konsulten drar sig tillbaka). Mellan dessa två punkter delas processen in i olika faser, vilket hjälper både kunden och konsulten att arbeta systematiskt.

 

Med hjälp av nedanstående modell kan jag tillsammans med kunden bestämma olika vägar att utföra uppdraget på, vi kan till exempel bestämma att vi tar en bit i taget, eller att vi lägger till ytterliggare faser. Nedanstående modell utgör en plattform vid planering av uppdraget och ger möjlighet till flexibel hantering av såväl kostnader som innehåll.

Smarta chefer använder managementkonsulter!! Kontakta mig gärna!!